hlavni stranka-vyber

MANAGEMENT. OPERATIVA. PROCESY. PROJEKTY.

ZAČÍNÁ 19. ZÁŘÍ. PRAKTICKÁ LEKCE PROBĚHNE 3. ŘÍJNA.

EFEKTIVNĚ A SPOLEHLIVĚ.

MANAGEMENT. OPERATIVA. PROCESY. PROJEKTY.

Umět určit priority, umět věci zorganizovat a reagovat na změny. Dobrý management znamená srozumitelné prostředí, respektování pravidel a pravidelný pokrok. Dobrý manažer se pozná podle toho, že si jeho přínos uvědomují všichni, se kterými spolupracuje. Umět manažerské řemeslo je základ. I (zejména) pro vizionáře.

 

PŘEHLED

Délka programu: 3 x 2:30 hodin

Počet účastníků: max. 8

Lektoři: Romana Smetánková (3. lekce) a  Tomáš Hruda (1. a 2. lekce)

 • Romana Smetánková již několik let řídí poradenské projekty v pražské kanceláři společnosti Ernst & Young. Na projektovém řízení jí nejvíce baví týmovost a různorodost projektů; adrenalinem je pak spokojenost klienta. V jejím projektovém portfoliu najdete řadu projektů lišících se finančně, velikostí a strukturou týmu, klientem i geograficky. Romana vystudovala podnikovou ekonomii na VŠE a na stejné univerzitě absolvovala doktorské studium se specializací na obchodní a mezinárodní hospodářské právo. I v soukromí se řídí heslem, že celý její život je jedním velkým projektem, který má svůj začátek a konec a jen ona sama je tím nejlepším projektovým manažerem.

 • Tomáš Hruda je absolventem ekonomie a mezinárodních vztahů na FSV UK.  Ve své kariéře se věnoval zejména managementu. Začínal jako projektový manažer na CzechInvestu a postupně se vypracoval na pozici generálního ředitele. Čtyři roky také řídil přípravu a spuštění Středoevropského technologického institutu (CEITEC), jednoho z největších výzkumných center v zemi. Oblasti vzdělávání se začal intenzivně věnovat na pozici náměstka ministra pro vysoké školy a výzkum. Tuto pozici opustil a rok a půl strávil se svým druhým synem na rodičovské dovolené. Po jejím skončení se naplno věnuje vzdělávání a projektu Education Republic.

CENA: 

celý program:

jednotlivec: 2.690,-

dvojice: 4.290,-

3. lekce samostatně:

jednotlivec: 1.490,-

dvojice: 2.690,-

TERMÍNY, ČASY A MÍSTA KONÁNÍ:

19. září – 3. října nebo pouze 3. října 2017| vždy v úterý 18:00 – 20:30| Praha 8, Karlín | Pobřežní 34 (prostory společnosti SCIO)

Nehodí se Vám termín, je vyprodáno nebo není žádný aktuálně vypsaný? Dejte nám vědět, že máte zájem. Děkujeme, ozveme se Vám!

OBSAH

Program je rozdělený do 3 lekcí.  Během 2 úvodních lekcí získáte přehled a vytvoříte si potřebný kontext.  3. lekce, kterou je možné objednat i samostatně,  je věnována praktickým příkladům z praxe, své znalosti si tak budete moci přímo ověřit a objasnit si i případné zbývající nejasnosti.

Lekce 1: Základní přehled a operativní řízení 

A) Úvod

Zvolit správný přístup pro konkrétní situaci je prvním krokem k požadovanému výsledku. Jet autem rychleji než všichni ostatní z Prahy do Brna v situaci, kdy stačilo pěšky dojít z Příkopů do Karlína, není žádné vítězství. Společně příjdeme na to, jaký přístup je vhodný za jakých okolností.

 • jaké parametry a atributy rozhodují tom, zda zvolíme operativní, procesní nebo projektový přístup?
 • jaké jsou výhody a nevýhody všech přístupů

B) Operativní řízení

Co znamená dělat věci efektivně, jaké jsou osvědčené postupy, které nevedou k chaosu, ale průběžnému pokroku.

 • určování priorit
  • co je třeba zohledňovat
  • jak vyřešit problém urgentnosti vs. důležitosti
  • co udělat proto, abyste se nikdy nedostali do situace, kdy okolnosti řídí Vás a ne Vy je
  • alokace zdrojů, kdy je jich objektivně málo a kdy je to jen o špatné organizaci
 • time management
  • jak vypadá efektivní organizace času
  • jak se prioritám skutečně věnovat, aby nezůstaly jen na papíře
  • jak obelstít nástrahy prokrastinační pasti
  • jak si strategické aktivity hýčkat
 • vyhodnocování výsledků a efektivity
 • nejčastější zdroje chaosu a neefektivity 

Lekce 2: Projektové a procesní řízení 

A) Projekty

Umět řídit projekty je jedna z klíčových dovedností, která se uplatňuje nejen v práci. Projekty představují nejefektivnější způsob, jak dosáhnout požadovaného cíle ve specifických situacích, ve kterých není možné ignorovat měnící se kontext. Mohou být i skvělou příležitostí pro řešení prioritních nebo nových věcí a mohou poskytovat skvělou příležitost k růstu i mimo hierarchickou strukturu. 

 • co je to projekt, co všechno jím může být
 • čím vším se mohou projekty lišit, které atributy jsou klíčové a jaký mají vliv na volbu odpovídajícího přístupu k jejich řízení
 • jaké jsou základní atributy projektu, co jej definuje
  • úroveň priority, jak moc smíme ve výsledku a po cestě chybovat (stavíte jadernou elektrárnu nebo hledáte inovativní řešení)
  • jak jasný je cíl, jakou roli hraje úroveň představy o výsledku, jaký je rozsah požadované flexibility (agilní vs. fixní přístup), jak se budou řídit změny
  • jaké jsou další okolnosti (čas, veškeré zdroje, účastníci, nároky na odbornost, atd.)
 • jaké jsou základní fáze projektu a co dělat v každé z nich
 • jak poznám, že je projekt skutečně dobře definován
 • jaké nástroje se postupem času vyvinuly, z čeho vycházejí a na jaké připady se hodí nejvíce

B) Procesy

Jak plně využít přínosy efektivního nastavení opakujících se činností, jak konzistentně zajišťovat kvalitu, eliminovat zbytečné chyby a přitom neztratit schopnost inovovat a zlepšovat se.

 • jak procesní řízení funguje
 • kdy procesní řízení použít, za jakých okolností funguje nejlépe a kdy je spíše brzdou
 • jak souvisí s hierarchickou strukturou

Lekce 3 (praktická lekce): Příklad z praxe. Jak úspěšně řídit komplexní projekt. S Romanou Smetánkovou. 

Nejdříve si ujasníme cíle projektu a kontext. Vybrali jsme komplexní projekt, který vyžaduje aplikaci všech principů, operativního, procesního a samozřejmě zejména projektového řízení. Postupně budeme přidávat další aspekty a nejistotu, očekávatelné i nahodilé události. Společně budeme hledat optimální řešení a konfrontovat je s těmi, které se již v praxi osvědčily. 

 • jak začít
 • co dělat, aby projekt plnil očekávání
 • jak řešit změny a jak přistupovat k hrozbám 

 

Komu je program určen?

 • všem, kteří nechtějí načítat hromady knih o managementu, ale chtějí mít možnost interaktivně řešit reálné situace
 • všem, kteří v budoucnu aspirují na manažerskou pozici
 • všem, kteří mají v nejbližší době převzít odpovědnost za ostatní nebo řídit složitější projekt
 • všem, kteří již řídí menší tým a doposud neměli dostatek příležitostí osvojit si nejlepší praxi
 • všem, kteří chápou, že poznání principů řízení jim umožní být i lepšími zaměstnanci

Komu program určen není?

 • všem, kteří si myslí, že manažerem se člověk stává vytištěním vizitky
 • všem, kteří se domnívají, že autoritu je možné si vynutit
 • všem, kteří si myslí, že dobrý manažer se pozná podle toho, že nemusí moc pracovat

Co vám program přinese?

 • pochopíte základní funkce managementu a naučíte se rozlišovat kontext a přizpůsobovat mu styl řízení
 • naučíte se určovat skutečné priority a nahlédnete do principů efektivního řízení
 • zjistíte jak své zaměstnance nebo členy týmu souběžně správně úkolovat, motivovat a rozvíjet
 • uvidíte, jak nejběžnější situace řeší ti, kteří management ovládají
 • naučíte se „řídit“ svého vlastního šéfa a budete oceňovaným samostatným zaměstnancem